Production Management

Organizacija proizvodnje – Proizvodnja sigurnosne opreme i vozila – Slovenija

Proizvodno poduzeće za vatrogasna i oklopna vozila je imalo probleme sa kvalitetom proizvoda i poštivanjem rokova što je rezultiralo smanjenjem prodaje i slabm financijskim stanjem. Vlasnici su bili u potpunosti zaokupljeni drugim segmentom poslovanja koje je bilo unosnije za grupaciju te su odlučili konsolidirati poduzeće i pronaći strateškog partnera za prodaju.

Adria Management je pružio punu uslugu u formi Interim Proizvodnog menadžera sa ovlastima izvršnog direktora segmenta i ostvario:

  • Procjena zapreka i uskih grla sa prijedlogom rješenja,
  • Izrada analize resursa i kapaciteta,
  • Procjena i reorganiziranje sektora proizvodnje,
  • Nova proizvodna dokumentacija i procedure,
  • Izobrazba i trening voditelja proizvodnje,
  • Uvodena interna kontrola kvalitete,
  • Definirani proizvodnih ključnih pokazatelja poslovanja i implementiranje procedura praćenja.

Kao dodatak usluzi  tim Adria Management-a je uspješno pronašao potencijalnoga strateškog partnera iz EU  koji je otpočeo pregovore o kupovini tvornice.