Operations Management

Vodenje in krizni management – Avtomobilska industrija

Manjše slovensko proizvodno podjetje v družinski lasti, usmerjeno v proizvodnjo delov za karting in industrijo motornih koles ter skuterjev, se je zaradi pomanjkljivih vodstvenih kompetenc obstoječega kadra znašlo v težavah. Podjetje je bilo v položaju, ko je nujno potrebovalo aktivnosti prestrukturiranja in kriznega managementa. Cilj sodelovanja je bil usposobiti podjetje in njegov vodstveni kader za soočanje s prihodnjimi izzivi.

Adria Management je ponudil celovito rešitev, vključno z angažiranjem začasnega izvršnega direktorja.

Doseženi cilji:

  • kadrovska reorganizacija s pripravo in implementacijo nove sistemizacije delovnih mest
  • reorganizacija vseh poslovnih procesov in znižanje proizvodnih stroškov
  • popis vseh poslovnih procesov in vpeljava mednarodih sistemov kakovosti v poslovanje podjetja (ISO 9001:2008, KBA )
  • implementacija sistema vodenja in nagrajevanja inovacij proizvodnih procesov
  • preobrazba podjetja iz večje obrti v manjšo industrializirano proizvodnjo
  • trajna rast prodaje na globalnih trgih OEM in razvoj distribucijske mreže rezervnih delov
  • povečanje prepoznavnosti lastne blagovne znamke na globalnem trgu
  • dolgoročna rast dobička
  • podjetje pripravljeno za lastniški prenos na naslednjo generacijo družinskih lastnikov

Vsi cilji in naloge so bili realizirani v manj kot 2 letih in danes je podjetje, ki ga sedaj vodijo sinovi ustanoviteljev, v celoti pripravljeno na izzive poslovanja novega tisočletja.