Operations Management

Vodenje in krizni management – Avtomobilska industrija – Slovenija

Manjše slovensko proizvodno podjetje v družinski lasti, usmerjeno v proizvodnjo delov za karting in industrijo motornih koles ter skuterjev, se je zaradi pomanjkljivih vodstvenih kompetenc obstoječega kadra znašlo v težavah. Podjetje je bilo v položaju, ko je nujno potrebovalo aktivnosti prestrukturiranja in kriznega managementa. Cilj sodelovanja je bil usposobiti podjetje in njegov vodstveni kader za soočanje s prihodnjimi izzivi.

Interim Management

Tuje investicije v Adria regiji – Avtomobilska industrija

Južno-evropsko proizvodno podjetje iz države, ki ni članica Evropske unije in proizvaja originalne in rezervne dele za  avtomobilsko industrijo, je želelo ustanoviti proizvodno enoto in distribucijski center v državi članici Evropske unije, s ciljem pridobitve EU porekla za svoje izdelke in s tem lažji dostop na zahtevne evropske trge in bolj konkurenčen položaj njihovih izdelkov na trgih Severne Afrike.

Sales Management

Vodenje prodaje – Avtomobilska industrija – Slovenija

Podjetje za proizvodnjo zavornih elementov – zavorne ploščice, zavorni diski, lamele…  se je soočalo s skoraj popolno izgubo prodajnih trgov v Adria regiji. Vključitev Adria Management tima v prodajne procese je v 18 mesecih dala naslednje rezultate:

Checkbox Interim Management

Izvoz iz Adria regije – Proizvodnja prehranskih dopolnil – Hrvaška

Hrvaško podjetje za proizvodnjo prehranskih dopolnil se je soočalo s težavami pri organizaciji prodaje in premajhno prisotnostjo na zahtevnih EU trgih, ter posledično z nedoseganjem trajne in dolgoročne rasti.

Production Management

Vodenje proizvodnje – Varnostna oprema – Slovenija

Slovensko podjetje za proizvodnjo gasilskih in oklepnih vozil za prevoz denarja se je soočalo z velikimi težavami pri doseganju kakovosti in dogovorjenih dobavnih rokov, ter posledičnim padanjem prihodkov prodaje in slabim finančnim stanjem. Lastniki družbe, v celoti vpeti v njihov osnovni posel varnostnih storitev, so se odločili za prodajo družbe strateškemu partnerju in so iskali začasno vodstvo, ki bo izboljšalo poslovne rezultate, opravilo potrebno reorganizacijo in družbo pripravilo za prodajo.

Supply Chain Interim Management….  …..  ……  …… ….. ……. …….    ……  …… ….. ……. …….  …..  …… 

Vodenje nabave in logistike – Proizvodno podjetje – Slovenija

Slovensko podjetje za proizvodnjo, inženiring, prodajo in servisiranje hladilne tehnike in opreme, s poslovalnicami na področju nekdanjih jugoslovanskih republik in prodajno mrežo na trgih EU, se je soočalo s potrebo po restrukturiranju službe nabave in logistike.