Supply Chain Interim Management

Vodenje nabave in logistike – Proizvodno podjetje

Slovensko podjetje za proizvodnjo, inženiring, prodajo in servisiranje hladilne tehnike in opreme, s poslovalnicami na področju nekdanjih jugoslovanskih republik in prodajno mrežo na trgih EU, se je soočalo s potrebo po restrukturiranju službe nabave in logistike.

Adria Management je zagotovil storitev začasnega vodenja službe komerciale in na področju nabave in logistike dosegel vse cilje postavljene s strani uprave družbe:

  • implementacijo novih strategij in poslovnih funkcij službe nabave in logistike
  • postavitev sistema spremljanja kakovosti dobaviteljev
  • usposabljanje in trening članov nabavnega tima s ciljem doseči čim višjo stopnjo razumevanja nabavnih strategij
  • popis procesov nabave in logistike
  • znižanje direktnih in posrednih stroškov nabave in logistike za 7%
  • reprogram kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v dolgoročni način odplačevamnja in podaljšanje tekočih plačilnih rokov
  • bistveno znižanje stanja in hitrejši obrat zalog

Cilji so bili doseženi v obdobju slabega leta dni.