Sales Management

Prodaja in Razvoj novih trgov

Adria Management ponuja in izvaja storitev organizacije prodaje ter začasno vodenje prodaje za poslovne partnerje, ki potrebujejo hitro in dolgoročno rast prodaje in/ali razvoj novih trgov, z uporabo najboljših prodajnih in trženjskih orodij in praks.

Pomagali vam bomo izboljšati rezultate na naslednjih področjih:

 • Zadovoljni kupci in gradnja dolgoročnih partnerskih odnosov
 • Raziskave trga in konkurence
 • Šolanje in trening prodajnega osebja
 • Implementacija CRM programov za spremljanje uspešnosti trženja
 • Analiza prihodkov in cenovna politika
 • Definiranje prodajnih programov
 • Vodenje blagovnih znamk
 • Prodajne in cenovne politike, postavitev distribucijskih mrež, oglaševanje in PR (odnosi z javnostmi)
 • Definiranje in spremljanje ključnih trženjskih kazalnikov

Poslovnim partnejem, ki si želijo prodajnega preboja na tuje, EU ali prekomorske trge nudimo storitve začasnega izvoznega management:

 • Segmentacija trga in ciljno cenovno pozicionirnje
 • Analiza tujega trga in prisotne konkurence
 • Mednarodno oglaševanje in PR, sejmi, razstave, priložnosti in analiza finančnih potreb
 • Postavitev ali reorganizacija oddelka mednarodnega trženja
 • Šolanje in trening izvozno prodajnega osebja

Pričakovanje, da se nov posel ali prodaja na tujem trgu zgodi preko noči, ali v roku nekaj tednov/mesecev je nerealno ( odvisno od vrste industrije), toda prepričani ste lahko, da ko bo naše delo končano bo vaš posel živ, vi pa boste plačali le dejansko izvedene aktivnosti in ne tudi mrtvega časa med sestanki, čakanjem na odgovore na elektronsko pošto ali sejemske prireditve.”

Preverite uspešno zgodbo

Vodenje prodaje

Podjetje za proizvodnjo zavornih elementov – zavorne ploščice, zavorni diski, lamele… se je soočalo s skoraj popolno izgubo prodajnih trgov v Adria regiji. Vključitev Adria Management tima v prodajne procese je v 18 mesecih dala naslednje rezultate …