Sales Management Meeting

Vodenje prodaje – Avtomobilska industrija

Podjetje za proizvodnjo zavornih elementov – zavorne ploščice, zavorni diski, lamele… se je soočalo s skoraj popolno izgubo prodajnih trgov v Adria regiji. Vključitev Adria Management tima v prodajne procese je v 18 mesecih dala naslednje rezultate:

Za trge v Adria regiji je bila izdelana tržna analiza:

  • locirani in ocenjeni so bili potencialni distributerji in parnerji
  • izdelan je bil načrt vstopa na posamezne trge z oceno tveganj in stroškov

Za postavitev in vodenje nove distribucijske mreže so bili:

  • ocenjeni in uporabljeni podatki iz izdelanih analiz,
  • popisani in vpeljani procesi začetne rasti prodaje
  • izboljšani prodajni postopki
  • poenoteni postopki logistike
  • izvedeno je bilo šolanje prodajnega tima in vpeljani postopki vodenja kupcev CRM

Sodelovanje Adria Management tima je rezultiralo s povečanjem prihodkov prodaje in vzpostavitvijo stabilne distribucijske mreže, večjo regijsko prisotnostjo, povečanjem prepoznavnosti blagovne znamke in zvišanjem zadovoljstva kupcev.