Production Management

Vodenje in organizacija proizvodnje

Organizacija in začasno vodenje proizvodnje, storitev Adria Managementa  namenjena poslovnim  partnerjem, ki potrebujejo učinkovito preobrazbo proizvodnje in zagotovljeno povečanje produktivnosti in kakovosti.

Specializirani smo za:

  • izdelavo analiz kapacitet, kadrovskega in strojnega potenciala
  • prepoznavanje ozkih grl in omejitev ter pripravo in izvedbo rešitev za njihovo odpravo
  • kadrovsko reorganizacijo in postavitev proizvodnega tima
  • šolanje in trening proizvodnega tima
  • izdelavo analize proizvodne učinkovitosti
  • izdelavo proizvodne dokumentacije in popis procesov
  • vpeljavo standardov kakovosti v proizvodne procese
  • vpeljavo in nadzor nad izvajanjem sistemov interne kontrole kakovosti
  • definiranje ključnih kazalnikov proizvodnje in njihovo spremljanje.

Preverite uspešno zgodbo

Začasno vodenje proizvodnje

Slovensko podjetje za proizvodnjo gasilskih in oklepnih vozil za prevoz denarja se je soočalo z velikimi težavami pri doseganju kakovosti in dogovorjenih dobavnih rokov, ter posledičnim padanjem prihodkov prodaje in slabim finančnim stanjem…