Supply Chain Interim Management

Vodenje nabave in logistike

Adria Management ponuja in izvaja začasno vodenje nabave in logistike v podjetjih, ki si želijo hitro in učinkovito urediti nabavne poti, doseči stroškovno učinkovitost ter izboljšati partnerske odnose z dobavitelji.

Naša ekipa vam bo pomagala oceniti in izboljšati poslovanje z:

  • analizo baze dobaviteljev
  • izdelavo analize nabavnega trga in pripravo ter izvedbo rešitev za konkurenčnejši nastop na nabavnem trgu
  • analizo nabavnih cen, dobavnih rokov, komercialnih in plačilnih pogojev
  • reorganizacijo in/ali postavitvijo službe nabave in nabavnega tima
  • šolanjem in treningom nabavnega tima
  • definiranjem nabavnega portfolia in ciljev nabave z določitvijo aktivnosti za dosego začrtanih ciljev
  • pripravo in izvedbo nabavnih pogajanj
  • oceno uspešnosti dobaviteljev, pripravo podlag za potrebne popravljalne aktivnosti in izvedbo le teh
  • definiranjem in spremljanjem ključnih kazalnikov nabave

Preverite uspešno zgodbo

Vodenje nabave in logistike

Slovensko podjetje za proizvodnjo, inženiring, prodajo in servisiranje hladilne tehnike in opreme, s poslovalnicami na področju nekdanjih jugoslovanskih republik in prodajno mrežo na trgih EU, se je soočalo s potrebo po prestrukturiranju službe nabave in logistike. Adria Management je zagotovil storitev …