Operations Management

Vodenje in krizni management

Adria Management poslovnim partnerjem ponuja storitve začasnega vodenja podjetja. Storitve zajemajo celovito in hitro pomoč pri ustanovitvi podjetja, kadrovski in finančni reorganizaciji ter kriznem managementu.Imamo bogate izkušnje na področjih:

 • reorganizacije in tržnega pozicioniranja
 • kadrovske in finančne reorganizacije
 • sistemizacije delovnih mest
 • nadzora nad stanjem zalog
 • denarnega toka, stroškovnega vodenja in finančnega kontrolinga
 • restrukturiranja dolgov (usklajevanje s kreditodajalci in dobavitelji)
 • analize odnosov med zaposlenimi in korektivnih aktivnosti
 • internega marketinga in “team buildinga”
 • standardizacije kakovosti procesov
 • iskanja in selekcije izvršnih kadrov
 • definiranja ključnih poslovnih kazalnikov in spremljanja uspešnosti

Tujim naložbenikom v Adria regiji, ki si želijo hitre in učinkovite postavitve poslovanja in/ali organizacije regionalne distribucijske mreže nudimo:

 • ustanovitev in vodenje lokalnega podjetja za principal
 • lociranje in najem/nakup poslovnih prostorov in kadrovsko selekcijo
 • analizo pravnih in finančnih zahtev za ustanovitev in poslovanje podjetja
 • pomoč pri pridobivanju državnih in lokalnih subvencij za zaposlovanje in širitev poslovanja ter za tuje naložbe
 • lokalni vodstveni tim za obdobje ustanavljanja in postavitve poslovanja podjetja
 • izdelavo analize trga in konkurence
 • postavitev in vodenje regionalne distribucijske mreže
 • trženje, pripravo in izvedbo sejemskih nastopov, analizo priložnosti in izdelavo finančnih okvirjev za izvedbo
 • storitve profesionalnega PR-ja in oglaševanja
 • razvoj in trening trženjske ekipe

Preverite naše uspešne zgodbe

Vodenje in krizni management

Manjše slovensko proizvodno podjetje v družinski lasti,se je zaradi pomanjkljivih vodstvenih kompetenc obstoječega kadra znašlo v težavah. Podjetje je bilo v položaju, ko je nujno potrebovalo aktivnosti prestrukturiranja in kriznega managementa …

Tuje investicije v Adria regiji

Južno-evropsko proizvodno podjetje iz države, ki ni članica Evropske unije in proizvaja originalne in rezervne dele za avtomobilsko industrijo, je želelo ustanoviti proizvodno enoto in distribucijski center v državi članici Evropske unije, s ciljem pridobitve EU porekla za svoje izdelke in s tem …