Interim Management

Tuje investicije v Adria regiji – Avtomobilska industrija

Južno-evropsko proizvodno podjetje iz države, ki ni članica Evropske unije in proizvaja originalne in rezervne dele za avtomobilsko industrijo, je želelo ustanoviti proizvodno enoto in distribucijski center v državi članici Evropske unije, s ciljem pridobitve EU porekla za svoje izdelke in s tem lažji dostop na zahtevne evropske trge in bolj konkurenčen položaj njihovih izdelkov na trgih Severne Afrike.

Adria Management je ponudil celovito rešitev vključno z angažmajem začasnega izvršnega direktorja in pripravil študijo, ki  je vključevala:

 • PESTLE Analizo – Analiza poslovnega okolja in vidikov ustanovitve podjetja v Sloveniji
 • SWOT analizo
 • pregled zakonodajnih zahtev za tuje investicije in ustanovitev novega podjetja v Sloveniji
 • pregled delovnopravne zakonodaje in možnosti zaposlitev
 • finančne zahteve ob ustanovitvi novega podjetja, vključujoč:
  • znesek ustanovnega kapitala
  • pričakovane stroške za nakup osnovne opreme
  • pregled spodbud in subvencij za tuje investicije
  • pregled spodbud in subvenciji za nove zaposlitve
  • pregled trga nepremičnin z izdelavo predloga za najem poslovnih prostorov
 • pravno zakonodajni okvir začasnega uvoza in najema rabljene strojne opreme v lasti principala
 • pripravo poslovnega načrta in ROI analize

Študija je bila pripravljena v roku 6  tednov in je v postopku ocenjevanja s strani tujega investitorja.