Production Management

Vodenje proizvodnje – Varnostna oprema  

Slovensko podjetje za proizvodnjo gasilskih in oklepnih vozil za prevoz denarja se je soočalo z velikimi težavami pri doseganju kakovosti in dogovorjenih dobavnih rokov, ter posledičnim padanjem prihodkov prodaje in slabim finančnim stanjem. Lastniki družbe, v celoti vpeti v njihov osnovni posel varnostnih storitev, so se odločili za prodajo družbe strateškemu partnerju in so iskali začasno vodstvo, ki bo izboljšalo poslovne rezultate, opravilo potrebno reorganizacijo in družbo pripravilo za prodajo.

Adria Managemnt je zagotovil celotno storitev začasnega vodenja družbe vključno z vodenjem proizvodnje in pomagal pri:

  • prepoznavi ključnih ozkih grl v proizvodnji in pripravi celotne ocene kapacitet in virov
  • izdelavi in implementaciji nove proizvodne dokumentacije in procesov
  • reorganizaciji in usposabljanju proizvodnega tima
  • vpeljavi sistemov kakovosti v proizvodne procese
  • definiranju ključnih indikatorjev učinkovitosti in njihovega sledenja

Dodatno je naš tim uspel najti strateškega partnerja iz Nizozemske, ki je izrazil interes za prevzem družbe in z lastniki začel postopke skrbnega pregleda poslovanja in pogajanj za prevzem.