Adria Region

Fokus na Adria regiju

Adria Management koncentriše svoje operacije na Adria regiju, prvenstveno na tržišta Slovenije, Hrvatske i Srbije. Na tim tržištima je Adria Management prisutan kroz partnerske kompanije, ali to nisu stroge granice našeg interesa pa ćemo vrlo rado prihvatiti angažmane i u drugim zemljama regije.

Croatia

  • Outbreak d.o.o., Goran Ivanišević, director
  • Palinovecka 19G, 10000 Zagreb, Croatia
  • Phone:  +385 98 482 995
  • Mobile:  +385 98 482 995
  • Email:    goran.ivanisevic@adria-management.com

Slovenia

  • Atena s.p., Miloš Ulčar, director
  • Topniška 11, 1000 Ljubljana, Slovenia
  • Phone:   +386 59 197 444
  • Mobile:  + 386 31 395 613
  • Email:    milos.ulcar@adria-management.com

Serbia