Operations Management

Operativni i krizni menadžment

Adria Management pruža privremene – interim usluge operativnog i kriznog menadžmenta klijentima kojima je potrebna brza reakcija na ograničeni rok u svrhu preokreta u poslovanju ili reorganizacije na domaćim, regionalnim ili stranim tržištima.

Specijalizovani smo za:

 • Preokret u poslovanju i tržišno repozicioniranje
 • Strukturno finansijsko reorganizovanje
 • Organizaciono i sektorsko restrukturiranje
 • Upravljanje vrednostima zaliha i skladišta
 • Finansijski kontroling i upravljanje prihodima i troškovima
 • Restrukturiranje dugovanja (medijacija ka kreditorima i dobavljačima)
 • Istraživanje organizacione klime sa predlogom korektivnih akcija
 • Interni marketing i Team Building
 • Dokumentovanje procedura i standardizacija poslovanja
 • Selekcija upravljačkog tima
 • Definisanje ključnih strateških pokazatelja poslovanja i implementacija procedura praćenja

Pogledajte studiju slučaja:

Operativni menadžment, menadžment promena i krizni menadžment – Automotive industrija

Malo, porodično slovenačko preduzeće koje proizvodi delove za moto i karting industriju je naišlo na poteškoće kao rezultat neadekvatnog upravljanja tokom transfera upravljanja poslom u procesu smene generacija. Preduzeću je trebao krizni menadžer koji je mogao da stupi na zadatak restrukturiranja i finansijskog konsolidovanja odmah, koji je mogao preuzeti ulogu mentora i trenera uprave sledeće generacije u porodici vlasnika.

Za strane investitore u Adria regiju kojima je potrebno hitno organizovanje prisustva na lokalnom tržištu i/ili kreiranje regionalne distributivne mreže, nudimo:

 • Uspostavljanje i upravljanje rezidentnom kompanijom za principale na domaćem tržištu
 • Analize pravnih i finansijskih učinaka
 • Potsticaji za strane investicije
 • Lokalno upravljanje u vremenu ranog rasta kompanije
 • Istraživanje tržišnog potencijala i analiza konkurencije
 • Kreiranje i upravljanje regionalnom distributivnom mrežom
 • Marketing, sajmovi i promocije u regionu
 • Obuka i trening prodajnog tima

Pogledajte studiju slučaja:

Strane investicije u Adria regiju – Automotive – EU

Jugoistočno evropsko proizvodno preduzeće u automobilskoj industriji je izrazilo interesovanje da otvori proizvodni pogon i distributivni centar za EU u Adria regiji sa ciljem dobijanja EU porekla i lakšeg ulaska svojih ključnih proizvoda na kompleksno EU tržište.