Operations Management

Operativni menadžment, menadžment promena i krizni menadžment – Automotive industrija

Malo, porodično slovenačko preduzeće koje proizvodi delove za moto i karting industriju je naišlo na poteškoće kao rezultat neadekvatnog upravljanja tokom transfera upravljanja poslom u procesu smene generacija. Preduzeću je trebao krizni menadžer koji je mogao da stupi na zadatak restrukturiranja i finansijskog konsolidovanja odmah, koji je mogao preuzeti ulogu mentora i trenera uprave sledeće generacije u porodici vlasnika.

Adria Management je obezbedio kompletno rešenje uključujući interim izvršnog direktora na duži period. Postignuti su sledeći ciljevi:

  • Klasifikacija radnih mesta sa preraspodelom zaposlenih na adekvatne zadatke,
  • Operativno i proizvodno restrukturiranje u svrhu kontrole troškova poslovanja,
  • Implementacija i trening međunarodnih sistema kvaliteta (ISO 9001-2008, KBA),
  • Uvođenje sistema praćenja inovacija u proizvodnji i procesima,
  • Osiguravanje održivog rasta prodaje osnovnih proizvoda OEM proizvođačima i post-prodajnim distributerima,
  • Podizanje svesti o vrednosti brendova preduzeća,
  • Osiguranje održive profitabilnosti,
  • Odgovornosti uprave prenesene na sledeću generaciju vlasnika.

Svi zadaci su odrađeni unutar manje od dve godine i danas je preduzeće u potpunosti spremno za poslovne izazove novog milenijuma.