Goran Torbica

Country Manager

DIREKTOR PRODAJE /  DIREKTOR NABAVKE / KONSULTANT U ADRIA REGIJI – KRIZNI INTERIM MENADŽER

Country Manager za Srbiju u Adria Management-u. Iskusni operativni i krizni menadžer, profesionalac prodaje i nabavke, sa preko 25 godina iskustva na srednjim i višim menadžerskim pozicijama u raznim industrijama. Dugogodišnje iskustvo u timskom radu na ostvarivanju ciljeva kako nabavke tako i prodaje sa akcentom na prodajnim aktivnostima. U karijeri radio na svim pozicijama od referenta prodaje do komercijalnog direktora. Proaktivan u vođenju timova, proširenju baze kupaca i postizanju rezultata.

Photo Goran

Goran Ivanišević

Managing Partner

OPERATIVNI DIREKTOR / DIREKTOR PRODAJE / MENADŽER PROIZVODNJE / DIREKTOR NABAVKE / KONSULTANT U ADRIA REGIJI – KRIZNI INTERIM MENADŽER

Izvršni partner i suosnivač Adria Management-a. Iskusni operativni, krizni, tranzicioni i prodajni profesionalac sa preko 12 godina iskustva na srednjim i visokim menadžerskim pozicijama u raznim industrijama. Iskustvo na raznim nivoima u vođenju timova u svrhu postizanja strateških i operativnih ciljeva. Usmeren na vođenje organizacija prema optimalnim rezultatima korišćenjem ličnih liderskih osobina, insistirajući na ličnoj odgovornosti kao i na timskom radu, agilnom pristupu projektima i procesima,  spremnošću na stalne promene, učenje i usavršavanje.

Photo Milos

Miloš Ulčar

Managing Partner

IZVRŠNI DIREKTOR / DIREKTOR PRODAJE / DIREKTOR NABAVKE / KONSULTANT U ADRIA REGIJI – KRIZNI INTERIM MENADŽER

Izvršni partner i suosnivač Adria Management-a. Iskusni lider sa 15 godina profesionalnog iskustva na visokim menadžerskim pozicijama u raznim sektorima. Operativno iskustvo u vođenju kompanija na raznim razinama koristeći raspoložive resurse u svrhu postizanja ciljeva. Fokusiran na strateški razvoj organizacije i krizno upravljanje koristeći odlična tehnička znanja, kontroling, upravljanje troškovima, osobno, timsko i organizacijsko restrukturiranje.