Production Management

Organizacija proizvodnje

Adria Management pruža privremene – interim usluge organizacije proizvodnje klijentima kojima je potreban brz preokret unutar ograničenih rokova u organizaciji proizvodnje i povećanja kvaliteta u svrhu zadovoljavanja rastuće potražnje.

Specijalizovani smo za:

  • Proizvodne i ljudske kapacitete i analizu resursa
  • Procena prepreka i uskih grla sa predlogom rešenja
  • Procena i reorganizovanje sektora proizvodnje
  • Obuka i trening rukovodioca proizvodnje
  • Analiza efikasnosti sa predlozima poboljšanja
  • Proizvodna dokumentacija i procedure
  • Interna kontrola kvaliteta
  • Definisanje ključnih proizvodnih pokazatelja poslovanja i implementacija procedura praćenja

Pogledajte studiju slučaja:

Organizacija proizvodnje – Proizvodnja sigurnosne opreme i vozila – Slovenija

Proizvodno preduzeće za vatrogasna i oklopna vozila je imalo probleme sa kvalitetom proizvoda i poštovanjem rokova što je rezultiralo smanjenjem prodaje i oslabljenim finansijskim stanjem. Vlasnici su bili u potpunosti zaokupljeni drugim segmentom poslovanja koje je bilo unosnije za grupaciju te su odlučili konsolidovati preduzeće i pronaći strateškog partnera za prodaju.