Production Management

Organizacija proizvodnje – Proizvodnja sigurnosne opreme i vozila – Slovenija

Proizvodno preduzeće za vatrogasna i oklopna vozila je imalo probleme sa kvalitetom proizvoda i poštovanjem rokova što je rezultiralo smanjenjem prodaje i oslabljenim finansijskim stanjem. Vlasnici su bili u potpunosti zaokupljeni drugim segmentom poslovanja koje je bilo unosnije za grupaciju te su odlučili konsolidovati preduzeće i pronaći strateškog partnera za prodaju.

Adria Management je pružio punu uslugu u formi Interim Proizvodnog menadžera sa ovlašćenjima izvršnog direktora segmenta i ostvario:

  • Procena prepreka i uskih grla sa predlogom rešenja,
  • Izrada analize resursa i kapaciteta,
  • Procena i reorganizacija sektora proizvodnje,
  • Nova proizvodna dokumentacija i procedure,
  • Obuka i trening rukovodioca proizvodnje,
  • Uvedena interna kontrola kvaliteta,
  • Definisani ključni proizvodni pokazatelji poslovanja i implementirane procedure praćenja.

Kao dodatak usluzi tim Adria Management-a je uspešno pronašao potencijalnog strateškog partnera iz EU koji je otpočeo pregovore o kupovini fabrike.